LifePletera_Img01SlideHome

Desurbanització i restauració de la maresma de la Pletera (2014-2018)

LifePletera_Header05

Desurbanització i restauració de la maresma de la Pletera (2014-2018)

LifePletera_Img04SlideHome

Desurbanització i restauració de la maresma de la Pletera (2014-2018)

Desurbanització i restauració de la maresma de la Pletera (2014-2018)

Desurbanització i restauració de la maresma de la Pletera (2014-2018)

  • Evolució visual de la transformació de la Pletera

    L’execució del projecte Life Pletera comporta un transformació radical de l’àmbit en què s’actua, ja que es parteix de la desurbanització d’un espai artificial, per recrear un espai natural d’acord amb el model hipotètic del que ha de ser un sistema litoral. Un cop feta la transformació, el que havia estat no restarà més que en la memòria. Aquest record, amb el temps, es perdrà i també desapareixerà la força del caràcter demostratiu que té el projecte. El Life Pletera està demostrant com una zona fortament castigada per la pressió […]

  • El Life Pletera, referenciat a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic 2017

    El projecte Life Pletera surt referenciat en un article de l’opuscle editat pel Comitè Europeu de les Regions amb motiu de la celebració el mes de novembre de la COP 23, la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic 2017, que es va fer a Bonn. En aquesta publicació s’hi destaquen exemples de bones pràctiques en l’àmbit de la lluita contra el canvi climàtic, que s’estan desenvolupant a Europa des dels governs locals i no estatals. En el mateix article també es parla d’un altre projecte de referència, […]

LifePletera_BannerHomeMobile02
LifePletera_BannerHomeMobile01
Butlletí de notícies
Segueix Life Pletera:
Amb el suport de:
LogoLife_Natura20001
AjuntamentTorroella1
ParcNaturalMontgri1
CatedraEcoLitorals1
GrupoTragsa1
Generalitat1
logoUdG
DiputacioGirona1
FundacionBiodiversidadLogo