Notícies

Notícies amb data: març 2018

Pletera_comp_4_5

Evolució visual de la transformació de la Pletera

L’execució del projecte Life Pletera comporta un transformació radical de l’àmbit en què s’actua, ja que es parteix de la desurbanització d’un espai artificial, per recrear un espai natural d’acord amb el model hipotètic del que ha de ser un sistema litoral. Un cop feta la transformació, el que havia estat no restarà més que en la memòria. Aquest record, amb el temps, es perdrà i també desapareixerà la força del caràcter demostratiu que té el projecte. El Life Pletera està demostrant com una zona fortament castigada per la pressió […]

Segueix Life Pletera:
Amb el suport de:
LogoLife_Natura20001
AjuntamentTorroella1
ParcNaturalMontgri1
CatedraEcoLitorals1
GrupoTragsa1
Generalitat1
logoUdG
DiputacioGirona1
FundacionBiodiversidadLogo