Avís Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts són propietat de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí o d’algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’Ajuntament. Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Només està autoritzat l’ús personal no comercial.
  • No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment a diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.
  • L’Ajuntament de Torroella de Montgrí no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta Administració.
  • L’Ajuntament de Torroella de Montgrí no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
  • L’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’empresa responsable del servidor i del hosting de la web donaran estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la privacitat i la confidencialitat.
  • L’usuari del web dóna el seu consentiment exprés i, per tant, autoritza l’Ajuntament de Torroella de Montgrí a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
  • L’usuari del web que facilita dades de caràcter personal a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí està assabentat que podrà exercir davant el mateix Ajuntament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud.
  • L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en aquest avís legal.

Titular del web: Ajuntament de Torroella de Montgrí. Plaça de la Vila, 1 17257 Torroella de Montgrí – Telèfon 972 75 88 09 – Fax 972 76 02 36

Segueix Life Pletera:
Amb el suport de:
LogoLife_Natura20001
AjuntamentTorroella1
ParcNaturalMontgri1
CatedraEcoLitorals1
GrupoTragsa1
Generalitat1
logoUdG
DiputacioGirona1
FundacionBiodiversidadLogo