Notícies

26/03/2015

El valor natural del règim hídric inundació-confinament

Us mostrem l’evolució que han seguit 3 punts de les maresmes de la Pletera en poc menys de tres mesos, entre el 18 de desembre i l’11 de març. Observareu com, en alguns casos, la làmina d’aigua ha desaparegut, i en d’altres, ha disminuït notablement.

Aquest règim hídric d’”inundació-confinament” és característic d’aquests ambients i representa un dels principals valors naturals de la zona. Això fa que a les maresmes de la Pletera hi trobem comunitats vegetals i determinades espècies animals que són molt escasses en el litoral del nostre país.
En aquests ambients, les entrades d’aigua són sobtades, normalment coincidint amb els temporals de mar, si estan seguides de llargs períodes de confinament, sense aportacions d’aigua, durant els quals el nivell va disminuint paulatinament i la salinitat augmenta.

Les espècies que hi viuen estan adaptades a aquest règim hídric: els organismes aquàtics es coneixen científicament com a “eurihalins”, és a dir, que toleren els canvis de salinitat deguts al confinament.

Les plantes que colonitzen la maresma toleren la inundació amb aigua de mar durant l’hivern i creixen i es reprodueixen al pic de l’estiu, aprofitant l’època seca. No obstant això, un estiu tan plujós, com el de l’any 2014, afecta negativament aquestes espècies, ja que no estan habituades a entrades d’aigua a l’estiu.

5_141218_143420__DSC9328_v26_150311_134342__DSC9946_v2  1_141218_135811__DSC9268_v2_012_150311_140452__DSC9963_v2_01   7_141218_144516__DSC93648_50311_135450__DSC9957Segueix Life Pletera:
Amb el suport de:
LogoLife_Natura20001
AjuntamentTorroella1
ParcNaturalMontgri1
CatedraEcoLitorals1
GrupoTragsa1
Generalitat1
logoUdG
DiputacioGirona1
FundacionBiodiversidadLogo