Notícies

10/11/2016

Els parcs naturals del Montgrí i del Delta de l’Ebre alliberen 800 exemplars de fartet a les llacunes de la Pletera

Aquest matí s’han alliberat 800 exemplars de fartet (Aphanius iberus) a les llacunes de la Pletera, a l’Estartit. L’alliberament s’ha fet tant a les basses existents, com a les noves que s’han generat en el marc del projecte Life Pletera. Aquesta acció és fruit d’una col·laboració entre els parcs natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (PNMMBT) i el Centre Ictiològic del Parc Natural del Delta de l’Ebre per preservar aquesta espècie, que es troba en perill d’extinció a la Mediterrània.

Alliberament de fartets a la Pletera Alliberament de fartets a la Pletera

El treball conjunt entre els dos parcs es va iniciar el 21 de maig de 2015, quan es van capturar 200 exemplars de fartets de la Pletera i es van traslladar a dues basses controlades i diferenciades del Delta de l’Ebre. D’aquesta manera es volia aconseguir que els treballs de desurbanització i renaturalització del Life Pletera no perjudiquessin la comunitat de fartets establerta a la zona. Un cop traslladats al Delta de l’Ebre, els exemplars capturats s’han pogut reproduir en unes adequades condicions ambientals. Tots els fartets alliberats aquest matí provenen d’aquella captura. Al Centre Ictiològic del Delta de l’Ebre se n’han deixat més d’un centenar per donar continuïtat al projecte.

Alliberament de fartets a la Pletera Alliberament de fartets a la Pletera

En perill d’extinció
El fartet és un peix endèmic de la península ibèrica que es troba en greu perill d’extinció. Viu en zones de maresma, en aigües amb alts índexs de salinitat. Les causes que n’han propiciat la regressió estan directament relacionades amb la pèrdua del seu hàbitat, a causa del dessecament de maresmes per donar lloc a usos urbanístics i turístics, i també, per la competència de les espècies invasores. El seu hàbitat es distribueix al llarg de tot el litoral mediterrani i una part del litoral atlàntic andalús, fins a les maresmes del Guadalquivir. A Catalunya, durant força anys havia quedat arraconat als dos extrems de la seva àrea de distribució, a l’Empordà i al Delta de l’Ebre, tot i que recentment ha estat reintroduït al delta del Llobregat, d’on havia desaparegut.

Una de les poblacions de fartet més ben constituïdes a Catalunya es trobava a la Pletera. El desenvolupament del projecte Life Pletera en aquest àmbit permetrà, amb la creació de noves llacunes litorals, millorar i ampliar el seu hàbitat, de manera que se n’afavorirà la seva supervivència.

Alliberament de fartets a la Pletera Alliberament de fartets a la Pletera

Seguiment científic
Tot i que el projecte Life Pletera no preveu actuacions directament relacionades amb la repoblació de les basses amb fartet, sí que inclou un seguiment de gestió de la seva població. Aquesta tasca va a càrrec del PNMMBT, un dels socis del projecte, que realitza captures amb trampes un cop l’any, concretament a finals d’estiu, coincidint amb l’època de menor nivell d’aigua i més densitat d’individus de la població. Es recullen dades biomètriques dels exemplars capturats per analitzar la distribució de mides de la població. Amb aquest seguiment, es podrà veure si les poblacions d’aquesta espècie tenen una estructura adequada.Segueix Life Pletera:
Amb el suport de:
LogoLife_Natura20001
AjuntamentTorroella1
ParcNaturalMontgri1
CatedraEcoLitorals1
GrupoTragsa1
Generalitat1
logoUdG
DiputacioGirona1
FundacionBiodiversidadLogo