Notícies

27/01/2017

El Life Pletera desplaçarà la línia elèctrica de la maresma recuperada per reduir-ne l’impacte visual i l’afectació a les aus

linia_electrica_02(27.01.17) El projecte Life Pletera desplaçarà la línia elèctrica de l’antiga urbanització fora de l’àmbit de la maresma recuperada i la substituirà per una de nova, soterrada en tot el seu traçat, que vorejarà el límit de la Xarxa Natura 2000. L’objectiu és reduir-ne el seu impacte paisatgístic i l’afectació negativa que pot tenir sobre les aus. Es tracta d’una actuació que no estava prevista ni pressupostada en el projecte inicial, però que es podrà tirar endavant gràcies als estalvis que s’han generat durant la fase de desurbanització i creació de les noves llacunes.

La regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, Sandra Bartomeus, ha precisat que «inicialment es preveia una petita adaptació dels serveis elèctrics de l’antiga urbanització, però amb aquesta nova actuació projectada, de més abast, es podrà retirar totalment la línia de l’àmbit del Life Pletera. A banda de disminuir l’impacte visual en un entorn d’elevat valor natural i p      aisatgístic, s’evitarà que les aus puguin patir accidents, un aspecte molt important a tenir en compte ja que la recuperació de les maresmes portarà associat, com ja s’ha constatat, un increment d’aus a la zona.»

El pressupost previst per a aquests treballs de desurbanització i creació de llacunes del Life Pletera era d’1,3 milions d’linia_electrica_03euros, però finalment ha estat sensiblement inferior per dos motius. Per una banda, s’han obtingut estalvis en la gestió dels residus i les terres. A més, el nombre d’hores destinat als treballs de desurbanització i creació de llacunes també ha estat inferior gràcies a la bones condicions meteorològiques (poca precipitació) de l’any passat, fet que va permetre treballar pràcticament sense interrupcions en un entorn molt sensible a les pluges. Aquestes dues circumstàncies han permès generar al voltant de 180.000 euros, que es destinaran a finançar el desmantellament, desplaçament i soterrament de la línia de mitja tensió que connecta les subestacions de Palafrugell i Bellcaire.

Per poder destinar l’estalvi a aquesta nova actuació, els responsables del Life Pletera han hagut de demanar autorització a la Comissió Europea, ja que aporta el 75% del finançament del Life Pletera i ha d’aprovar qualsevol canvi de destinació dels fons. L’informe de la Comissió Europea ha estat positiu i en aquests moments la companyia Fecsa Endesa ja està elaborant el projecte tècnic de desmantellament de l’actual instal·lació elèctrica i soterrament de la nova. Es preveu iniciar els treballs abans de Setmana Santa, per tenir-los enllestits abans de l’estiu. Els executarà l’empresa pública Tragsa, que és soci del projecte i ha estat l’encarregada de la fase de desurbanització i creació de noves llacunes.

linia_electrica_01Actualment, la línia de la Pletera té un traçat d’1,5 km i connecta les cases de la urbanització amb alguns masos més a l’interior i amb la zona del marge dret de la Gola del riu Ter. Discorre soterrada per la part on hi ha asfaltat el carrer i a l’alçada del camí Fondo, continua en format aeri fins a creuar el riu Ter. La proposta passa per la retirada de tota la línia dins l’àmbit de la Pletera, tant la soterrada com l’aèria, de manera que el traçat es farà de forma subterrània resseguint tot el perímetre de la Xarxa natura 2000, que coincideix amb els camins de la Caminassa i el camí de la Gola. Es preveu que la nova instal·lació tingui un traçat aproximat de 2,4 km.

linia_electrica_01Segueix Life Pletera:
Amb el suport de:
LogoLife_Natura20001
AjuntamentTorroella1
ParcNaturalMontgri1
CatedraEcoLitorals1
GrupoTragsa1
Generalitat1
logoUdG
DiputacioGirona1
FundacionBiodiversidadLogo