Notícies

02/08/2017

El Life Pletera reforça la recuperació del corriol camanegre, au amenaçada a Catalunya

Corriol Camanegre

Fotografia: Corriol camanegre a la Pletera. © Eva Colomina

El projecte Life Pletera està contribuint a millorar diferents hàbitats naturals, entre els quals hi ha el del corriol camanegre, una au amenaçada a Catalunya, que nidifica directament al terra, sobre la sorra de la platja o maresmes amb poca vegetació. Les seves poblacions s’han vist molt reduïdes les darreres dècades per la freqüentació i ocupació del litoral. La restauració dels sistemes litorals de la Pletera i la limitació d’accés a determinades zones de la duna litoral i de l’interior de les llacunes, n’està afavorint la seva població, segons els censos que realitzen els tècnics del Parc Natural de Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

Actualment, a la Pletera hi ha unes 6 femelles reproductores  i en tota la badia se’n tenen identificades 12. El 2012 aproximadament es varen censar 2-3 femelles reproductores, la qual cosa representa que la població pràcticament s’ha triplicat. Per tant, es constata que han anat molt bé els treballs de recuperació del cordó de dunes litorals, l’abalisament dels sectors més fràgils i l’adopció de nous sistemes de neteja no mecànica de les platges. Aquestes actuacions s’han coordinat des del Parc Natural, en col·laboració amb els Ajuntaments de Torroella de Montgrí i Pals.

LP_dunes_3En relació a l’àmbit de la Pletera, els tècnics han confirmat que ha passat de ser un punt d’alimentació d’estiu a ser el punt més important de cria i alimentació del Baix Ter. Les llacunes són molt productives per a ells i tenen zones per criar al costat, com motes, clarianes, llims secs i la platja. Antigament es parlava que hi havia unes 15 parelles a tot el baix Ter. Esprem en pocs anys arribar a aquesta xifra. Ara ens consolidem com el tercer punt de cria darrere el Delta de l’Ebre (centenars) i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, amb 35-40.

Aquesta espècie utilitza per alimentar-se i reproduir-se les platges i els sectors amb dunes. Per aquesta raó, durant l’època reproductora pateix nombroses molèsties que provoquen que es perdin moltes niuades per la destrucció dels nius, la predació, etc. De fet, només a les platges més tranquil·les és on aconsegueix reproduir-se, i, com que escassegen aquests indrets al litoral, l’espècie pateix un declivi poblacional.

El corriol camanegre té un comportament reproductor peculiar. Les femelles es reprodueixen seguint el que s’anomena poliàndria seqüencial; és a dir, cada femella s’aparella amb un mascle (durant la incubació participen tots dos sexes), però, un cop transcorreguts 12 dies aproximadament de l’eclosió dels ous, la femella abandona els polls i el mascle (que es queda amb la cura dels polls). Seguidament, s’aparella amb un mascle diferent i repeteix el procés de nidificació. La femella aparellada cova de dia els ous i els mascles ho fan de nit.

Corriol_Camanegre_EvaColomina_6_p Corriol_Camanegre_EvaColomina_7_p
Fotografia: Corriol camanegre a la Pletera. © Eva Colomina
Etiquetes:


Segueix Life Pletera:
Amb el suport de:
LogoLife_Natura20001
AjuntamentTorroella1
ParcNaturalMontgri1
CatedraEcoLitorals1
GrupoTragsa1
Generalitat1
logoUdG
DiputacioGirona1
FundacionBiodiversidadLogo