Notícies

29/06/2016

El Life Pletera reprendrà a l’octubre l’activitat sobre el terreny després de l’aturada estival

LP_monitoriatge_2  (29.06.16) Coincidint amb el pic de la temporada turística, el Life Pletera ha aturat les obres sobre el terreny, tot i que seguim treballant intensament de portes endins, en tasques de gestió i planificació, que són imprescindibles. Les màquines van aturar la seva activitat fa un parell de setmanes, i no tornaran fins l’octubre. Tot i així, a partir d’aquest moment la seva presència ja no serà tan intensiva com en els mesos anteriors perquè les obres de desurbanització i restauració ambiental es troben en la recta final. La part de moviment de terres més important ja ha estat executada. De fet, l’actuació que resta per fer és el condicionament de la primera parcel·la de l’àmbit d’actuació, on ara hi ha dipositats els materials que s’extreuen de les obres per al tractament previ al seu destí final. Aquesta parcel·la es desurbanitzarà un cop quedi neta de material. Durant la tardor, a part de portar a terme aquests treballs, també es preveu iniciar l’adequació de la xarxa d’itineraris per fer visitable la zona. La redacció del projecte ja s’ha encarregat i inclourà, a part del recorregut a peu o en bicicleta, l’adequació de dues de les tres casetes dels transformadors elèctrics, com a mirador de la zona i observatori d’ocells.

LP_monitoriatge_3Informe de progrés
De portes endins, aquestes setmanes hem estat treballant intensament en l’elaboració de l’informe de progrés del projecte, un exhaustiu document d’avaluació dels darrers 18 mesos, que cal lliurar a la Comissió Europea. En aquest document s’exposa com s’ha anat desplegant el projecte, es detallen totes les actuacions realitzades, la inversió feta, les dificultats o no que han anat apareixent, el compliment del pla de treball i un llarg etcètera d’aspectes d’execució d’obra.

Seguiment i avaluació
Així mateix, els dies 9 i 10 de juny van realitzar la segona sessió de monitoratge del projecte. Aquesta és una funció d’avaluació i seguiment que recau en l’empresa IDOM – LP_monitoriatge_1NEEMO, de Bilbao,  en representació de la Comissió Europea. Es tracta d’un mecanisme establert per tal de verificar el correcte desenvolupament dels tots els projectes Life, d’acord amb els termes establerts en la concessió de l’ajut i amb la planificació de les actuacions. El monitoratge extern actua, a la vegada, com a intermediari amb la Comissió Europea i ens ofereix assessorament. La primera reunió d’avaluació es realitza al principi de l’execució del projecte, normalment a finals del primer trimestre. En el cas de Torroella de Montgrí, però, el fet de ser el tercer Projecte Life que es porta a terme, aquesta primera revisió es va fer el passar mes de març, als nou mesos d’iniciar el Life Pletera. Es preveu que es realitzin sessions de monitoratge com a mínim un cop l’any. La sessió es va distribuir en dues jornades, la primera de treball intern i la segona de visita als terrenys.

En l’aspecte organitzatiu, el 14 de juny vam celebrar la reunió anual del Consell Director del Life Pletera,  l’òrgan rector del projecte i està format per un representant de cada soci i de les entitats cofinançadores.Segueix Life Pletera:
Amb el suport de:
LogoLife_Natura20001
AjuntamentTorroella1
ParcNaturalMontgri1
CatedraEcoLitorals1
GrupoTragsa1
Generalitat1
logoUdG
DiputacioGirona1
FundacionBiodiversidadLogo