Notícies

15/04/2016

Encarem la recta final de la fase de desurbanització i restauració ambiental

Pletera_Obres_5_Aeria_1

Fotografies aèries: INGLOBA GROUP.

El projecte Life Pletera està encarant la recta final del procés de desurbanització i restauració ambiental. Aquesta és la fase del projecte que implica més moviment de terres i inversió. Correspon a l’acció C2 de creació del sistema de llacunes i té un cost 1,3 milions d’euros, més de la meitat de la inversió global de Life Pletera, que és de 2,5 milions d’euros. A hores d’ara aquesta fase del projecte es troba al 70% d’execució i l’objectiu és que estigui pràcticament enllestida a mitjan juny.

En aquests moments ja s’ha completat la retirada de tots els elements que formaven el passeig marítim i els carrers adjacents de l’antiga urbanització. També s’ha retirat bona part de la runa amb què es van omplir les llacunes per adequar-hi les parcel·les on havien d’anar els habitatges. Aquests dies s’està treballant en la segona parcel·la, que es rebaixarà a la cota original de la maresma (0,70 cm del nivell del mar) amb l’objectiu que sigui
revegetada. Pletera_Obres_5_Aeria_3Quedarà pendent la primera parcel·la de l’àmbit d’actuació, on ara hi ha dipositats els materials que s’extreuen de les obres per al tractament previ al seu destí final. Aquesta parcel·la es desurbanitzarà un cop quedi neta de material.

En l’actualitat, els únics elements visibles que resten en peu de l’antiga urbanització són els tres transformadors elèctrics. Dos d’ells es conservaran, amb les adaptacions que calgui, per adequar-los com a observatoris. Aquesta intervenció es concretarà en el projecte d’itineraris de la maresma, que ja s’ha començat a treballar.

Ara mateix, doncs. la franja litoral que ocupava el passeig marítim ha estat totalment substituïda per una banda de llacunes, formada per sis basses, que tenen un regim d’inundabilitat variable. Així mateix, a la banda interior, a partir del camí Fondo, s’han excavat tres llacunes, dues de perpendiculars i un de paral·lela a les llacunes de la primera banda. Aquestes llacunes interiors recolliran les aigües d’escorrentia de la plana agrícola.

També s’ha retirat pràcticament el 70% de la mota que actualment confinava la bassa de Fra Ramon, al sector sud de la Pletera. Amb aquesta actuació s’aconseguirà que en períodes d’inundació, l’aigua decanti per laminació cap a la zona de maresma i no quedi estancada a la llacuna. Amb això es millora l’oxigenació de l’aigua acumulada, es disminueix la concentració excessiva de nutrients i es reforça la relació d’aquesta important llacuna amb la resta del sistema. Per millorar aquesta relació, el Life Pletera ha restituït la seva extensió original, amb l’excavació d’una nova bassa a prop de la bassa del Pi.

160414_095334__DSC3174160414_095559__DSC3176Segueix Life Pletera:
Amb el suport de:
LogoLife_Natura20001
AjuntamentTorroella1
ParcNaturalMontgri1
CatedraEcoLitorals1
GrupoTragsa1
Generalitat1
logoUdG
DiputacioGirona1
FundacionBiodiversidadLogo