Notícies

20/03/2018

Evolució visual de la transformació de la Pletera

L’execució del projecte Life Pletera comporta un transformació radical de l’àmbit en què s’actua, ja que es parteix de la desurbanització d’un espai artificial, per recrear un espai natural d’acord amb el model hipotètic del que ha de ser un sistema litoral.

Un cop feta la transformació, el que havia estat no restarà més que en la memòria. Aquest record, amb el temps, es perdrà i també desapareixerà la força del caràcter demostratiu que té el projecte. El Life Pletera està demostrant com una zona fortament castigada per la pressió urbanística encara és possible la restauració de zones naturals parcialment urbanitzades o alterades i la recuperació de la total funcionalitat ecològica.

Per mantenir ben viu el caràcter demostratiu i pedagògic de l’actuació, des del projecte Life Pletera s’està realitzant un instensiu procés de documentació audiovisual de l’espai. L’objectiu és generar un important fons d’imatge que serveixi per documentar l’evolució del projecte, però també per ser un llegat que permeti a les generacions futures conèixer què es va fer. Per a la conservació d’aquesta memòria col·lectiva, però també per a la justificació i documentació de les accions que s’executaran.

Us deixem a continuació un recull d’imatges realitzades per Ingloba Group, l’empresa contractada per realitzar el seguiment audiovisual. Els enregistraments es fan a terra i des de l’aire, amb dron. Com podeu veure en aquesta seqüència entre ocutbre de 2015 i març de 2017, un cop finalitzada la fase més important de la desurbanització, la transformació ha estat extraordinària. Ara cal que la natura vagi fent el seu curs.

Pletera_comp_1_1 Pletera_comp_1_2 Pletera_comp_1_3 Pletera_comp_1_4 Pletera_comp_1_5 Pletera_comp_3_1 Pletera_comp_3_2 Pletera_comp_3_3 Pletera_comp_3_4 Pletera_comp_3_5 Pletera_comp_4_1 Pletera_comp_4_2 Pletera_comp_4_3 Pletera_comp_4_4 Pletera_comp_4_5 Pletera_comp_5_1 Pletera_comp_5_2 Pletera_comp_5_3 Pletera_comp_5_4 Pletera_comp_5_5 Pletera_comp_6_1 Pletera_comp_6_2 Pletera_comp_6_3Segueix Life Pletera:
Amb el suport de:
LogoLife_Natura20001
AjuntamentTorroella1
ParcNaturalMontgri1
CatedraEcoLitorals1
GrupoTragsa1
Generalitat1
logoUdG
DiputacioGirona1
FundacionBiodiversidadLogo