Notícies

25/09/2015

Iniciem la restauració i recuperació del fràgil sistema dunar litoral

LP_dunes_2Aquesta setmana han començat els treballs per recuperar i restaurar les dunes litorals de la Pletera, un sistema d’altíssim valor ecològic, que es troba desestructurat i malmès, i sense cobertura vegetal en molts punts. Aquesta actuació, que executa el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, es troba inclosa dins del projecte Life Pletera. S’actuarà en una franja d’aproximadament 1 quilòmetre de longitud, amb una amplada variable d’entre 15 i 25 metres. Al llarg d’aquest tram es col·locaran una vintena de tanques d’interferència eòlica, unes estructures de canya que retindran la sorra i permetran formar noves dunes i reforçar les ja existents. Posteriorment, es pretén que siguin revegetades de forma natural i espontània per la vegetació pròpia d’aquests ecosistemes. Això és clau per garantir l’estabilització futura de les dunes i protegir el sistema de llacunes i maresma del rere-duna. A l’estiu, a més, es preveu acordonar el perímetre i regular els accessos a les zones de bany per passos orientats, per tal que les dunes restaurades no siguin trepitjades ni malmeses.

LP_dunes_1El sistema duna–platja de la Pletera presenta, des de fa anys, processos degeneratius importants que afecten l’estabilitat del conjunt. Aquesta degradació s’incrementa en episodis de temporal de mar intensos. L’objectiu principal de l’acció és frenar el procés erosiu mitjançant la recuperació i consolidació geomorfològica del sistema platja–duna. La presència d’un cordó dunar ben consolidat és molt important per al conjunt del sistema litoral, ja que evita l’entrada d’acumulacions de sorra a la maresma i la regressió de la platja. La Unió Europea considera els sistemes dunars com a Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC), qualificació dins la qual s’inclouen hàbitats amenaçats de desaparició.

LP_dunes_4

La importància mediambiental i turística
L’ecosistema dunar representa un dels darrers testimonis dels ambients litorals sorrencs de caire natural de les nostres costes. Són un ecosistema molt valuós ja que té una presència extremadament reduïda al Mediterrani. El fet de ser un ecosistema propi d’un lloc estret (la franja dels primers metres de la costa), i que el litoral de totes les ribes del nostre mar es troben molt alterades per l’urbanisme i per la pressió del turisme, fan que quedin molt pocs casos de dunes naturals. Es tracta d’ambients que conformen paisatges altament representatius del nostre litoral primitiu, per tant, de com eren les nostres costes prèviament a que fossin intensament transformades pel desenvolupament urbanístic de les últimes dècades. Són ambients molt fràgils que avui dia es troben perillosament amenaçats. A més d’una vegetació molt especialitzada, amb plantes adaptades al sòl sorrenc, la sequedat i l’alta salinitat, s’hi troben multitud d’insectes, alguns rèptils i diferents espècies d’ocells insectívors.

LP_dunes_3Cal tenir en compte la importància que té preservar aquests ambients, no tan sols per conservar la seva bellesa i salvar-los de la desaparició, sinó també per les funcions que desenvolupen en la protecció i conservació de les platges i en l’apantallament i suavització dels vents i aerosols marins. Els cordons dunars litorals protegeixen de l’erosió el front costaner i estabilitzen el seu perfil, atenuant doncs l’acció erosiva dels temporals.

 

No cal oblidar, tampoc, l’elevat valor estètic i paisatgístic que tenen les dunes, ja que configuren un paisatge singular que té un gran valor identitari, a causa de la seva singularitat. Això fa que sigui un element paisatgístic molt ben valorat, que reforça l’atractiu turístic del nostre litoral. La seva protecció i posada en valor és una prioritat per a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i per als responsables del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.Segueix Life Pletera:
Amb el suport de:
LogoLife_Natura20001
AjuntamentTorroella1
ParcNaturalMontgri1
CatedraEcoLitorals1
GrupoTragsa1
Generalitat1
logoUdG
DiputacioGirona1
FundacionBiodiversidadLogo