Notícies

23/12/2016

La UdG busca un doctorant per a una tesi vinculada a les llacunes de la Pletera i el Baix Ter

L’equip d’investigació en llacunes i aiguamolls mediterranis de la Universitat de Girona, responsable del seguiment científic del Life Pletera, acaba d’iniciar un projecte de recerca, amb el títol “Resposta a les pertorbacions a nivell de comunitat i metacomunitat als ecosistemes d’aigües somes”. Per donar-li un major impuls està cercant algun estudiant interessat a demanar una beca de doctorat que permeti poder tirar endavant aquesta recerca, que s’ampliaria, també a altres zones de llacunes i aiguamolls properes. Si hi esteu interessats, no dubteu a posar-vos en contacte amb l’equip a: www.limnolam.org

catedra aquatica

Objectiu de la recerca

limnolam_inici16L’estudi pretén avaluar la resposta a les pertorbacions a nivell de comunitat i metacomunitat als ecosistemes d’aigües somes. Les comunitats aquàtiques que colonitzen les llacunes i aiguamolls mediterranis estan adaptades a pertorbacions hídriques que es donen de manera puntual. Aquestes comunitats han de ser són molt resilients a aquestes pertorbacions de tipus pols i també s’han d’adaptar a la disminució de la disponibilitat de recursos que es produeix en les condicions d’estabilitat posterior a la pertorbació.

La resiliència també ha d’aparèixer a l’escala metacomunitat, ja que sota condicions naturals, les comunitats que colonitzen aquests ambients aquàtics estan distribuïdes en les xarxes de masses d’aigua més o menys connectades. Tot al contrari, aquestes comunitats haurien de ser més sensibles a les aportacions de nutrients graduals, generalment d’origen antròpic, que proporcionen nutrients durant un llarg període de temps i augmenten la productivitat i la disponibilitat de recursos. Els canvis graduals causarien un retrocés en el patró de successió, de manera què l’estructura de la comunitat no seguiria el patró característic, fet que afavoriria les espècies amb estratègies més oportunistes.

limnolam_inici6 limnolam_inici15

En aquest projecte es compararà la resposta de les comunitats aquàtiques a pertorbacions de tipus pulsàtil i a les aportacions de nutrients graduals amb l’objectiu de determinar si existeixen regularitats entre l’estructura de la comunitat i la productivitat i la disponibilitat de recursos. S’analitzaran aquestes respostes a escala metacomunitat, comparant sistemes amb més o menys grau de connectivitat. Les conclusions obtingudes s’aplicaran en un procés de restauració, com ara el projecte Life Pletera, de manera que en, un futur, la dinàmica de nutrients no es vegi alterada per les activitats humanes, sinó que estigui determinada per esdeveniments hidrològics naturals.Segueix Life Pletera:
Amb el suport de:
LogoLife_Natura20001
AjuntamentTorroella1
ParcNaturalMontgri1
CatedraEcoLitorals1
GrupoTragsa1
Generalitat1
logoUdG
DiputacioGirona1
FundacionBiodiversidadLogo