Notícies

23/03/2015

Primera reunió de monitoratge del Life Pletera

20150324_085412(23.03.15) Ahir vam celebrar la primera reunió de revisió del projecte Life Pletera, amb la participació de la persona externa que tenim assignada per a les tasques de monitoratge. Aquesta funció recau en l’empresa IDOM – NEEMO, de Bilbao, que actua en representació de la Comissió Europea. Es tracta d’un mecanisme establert per tal de verificar el correcte desenvolupament dels projectes Life, d’acord amb els termes establerts en la concessió de l’ajut i amb la planificació de les actuacions. El monitoratge extern actua, a la vegada, com a intermediari amb la Comissió Europea i ens ofereix assessorament.

La primera reunió d’avaluació es realitza al principi de l’execució del projecte, normalment a finals del primer trimestre. En el cas de Torroella de Montgrí, però, el fet de ser el tercer Projecte Life que es porta a terme, ha fet que aquesta primera revisió es faci als nou mesos. Es preveu que es realitzin sessions de monitoratge com a mínim un cop l’any.

La jornada d’ahir es va estructurar en dues parts. Al matí es va fer un exhaustiu repàs a l’estat de les accions del projecte i l’assessora externa va impartir una sessió de formació en aspectes bàsics però molt importants a tenir en compte per al bon funcionament del projecte. A la tarda es va fer una visita a l’àmbit on desenvoluparan les accions de desurbanització i restauració de les maresmes litorals de la Pletera

.20150324_085427Segueix Life Pletera:
Amb el suport de:
LogoLife_Natura20001
AjuntamentTorroella1
ParcNaturalMontgri1
CatedraEcoLitorals1
GrupoTragsa1
Generalitat1
logoUdG
DiputacioGirona1
FundacionBiodiversidadLogo