Notícies

16/03/2016

Reparem les “ferides” del cordó dunar per on la sorra entra i omple diferents punts de la maresma

dunes_restauraci_6

El Parc Natural està portant a terme un treball específic per evitar que la sorra de la platja envaeixi i ocupi l’àmbit que correspon a les llacunes de la Pletera. Aquest fenomen es produeix per la fragilitat del sistema de dunes litorals, que degut a la seva deficient estructuració presenta sectors on la sorra no es reté i s’escola, de manera que rebleix espais que no li serien propis.

En determinats punts de la platja el cordó dunar està tan degradat que s’havien generat zones més dèbils, superfícies llises sense vegetació ni dunes, com una mena de “ferida oberta”, en què la sorra que arriba no s’atura i es mou cap a la llacunes, produint-ne el seu rebliment. En aquests punts, com que no existeixen ni petites ondulacions ni dunes embrionàries, la sorra no perd velocitat i no es pot sedimentar. La sorra entrava en dies de forts vents o durant les llevantades, arrossegada per la força de d’aigua marina.

dunes_restauraci_4
Trampes de sorra laterals per protegir el canal d’entrada d’aigua de mar a la bassa del Fra Ramon.

Per revertir la situació, el Parc Natural va iniciar el mes de febrer diversos treballs per recuperar la línia de dunes trencades per aquestes ferides o zones desestructurades.

Al nord del sector de la Pletera s’ha reparat una zona trencada mitjançant la instal·lació de brancatges per ajudar a crear una estructura natural de retenció. Prèviament, s’havien instal·lat trampes de sorra al nord i sud, per reforçar la captura de la sorra.

En dos punts situats més al sud, on hi havia la passera de fusta sobre una llacuna i a l’entrada de la bassa del Fra Ramon, s’han realitzat actuacions de retirada de la sorra acumulada a les maresmes. La sorra recollida s’ha col·locat en punts seleccionats entre trampes de retenció per reforçar la protecció i recuperació de les dunes.

A l’emblemàtica bassa del Fra Ramon, com que es vol mantenir el canal d’entrada de mar, per tal que la llacuna sigui salobre i afavorir, per exemple la població del fartet, també s’ha procedit a reforçar les entrades i els laterals de l’entrada amb trampes de sorra. L’objectiu és consolidar els marges per retenir millor la sorra, més a prop de les dunes, i alhora facilitar l’entrada de l’aigua.

dunes_restauraci_3
Treballs de revegetació de les dunes incipients. Aquest procés ajuda a consolidar-les i a accelerar-ne la seva plena formació.

dunes_restauraci_2

Hàbitat amenaçat

Un bon sistema de dunes permet recollir una major volum de sorra per protegir les nostres platges i alhora permet protegir les maresmes de la Pletera. La Unió Europea considera els sistemes dunars com a Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC), qualificació dins la qual s’inclouen hàbitats amenaçats de desaparició. La recuperació del sistema dunar és una de les accions previstes el projecte Life Pletera.Segueix Life Pletera:
Amb el suport de:
LogoLife_Natura20001
AjuntamentTorroella1
ParcNaturalMontgri1
CatedraEcoLitorals1
GrupoTragsa1
Generalitat1
logoUdG
DiputacioGirona1
FundacionBiodiversidadLogo