Notícies

15/07/2016

Regulem els accessos a la platja de la Pletera

LP_accessos_4Per tal de no malmetre ni alterar el fràgil ecosistema de les noves llacunes i les dunes litorals de la Pletera, els accessos a la platja en aquest àmbit es canalitzaran a través dels dos extrems, pel carrer Romaní, al sector nord, i pel camí de la Gola del Ter, al sector sud. El carrer paral·lel a la banda de les noves llacunes (avinguda Illes Medes) ha quedat tallat i només s’hi permet la circulació a peu, en bicicleta o a cavall. Properament, a partir de la tardor, aquest vial es desurbanitzarà i formarà part de la xarxa d’itineraris de la zona.

Per fomentar la sensibilització i el màxim respecte per part de tots els usuaris, des del Life Pletera i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter s’ha reforçat la senyalització informativa, el tancament i l’abalisament dels espais més sensibles. Cal ser conscients que els sistemes litorals de la Pletera conformen un ecosistema altament sensible, de gran valor natural, inclòs a la Xarxa Natura 2000 i al Parc Natural, que cal preservar entre tots. Es prega tots els usuaris de l’espai que accedeixin a la platja a través de les zones delimitades en els dos extrems de l’àmbit d’actuació, per tal de no afectar la nova zona de maresmes, ni el fràgil cordó de dunes litorals que s’està restaurant des del finals de l’any passat.

LP_accessos_5

Un bon sistema de dunes permet recollir una major volum de sorra per protegir les nostres platges i alhora permet protegir les maresmes de la Pletera. La Unió Europea considera els sistemes dunars com a Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC), qualificació dins la qual s’inclouen hàbitats amenaçats de desaparició. Les dunes es troben abalisades, per la qual cosa també es demana que es respecti aquesta senyalització i no es faci malbé.

No cal oblidar, tampoc, l’elevat valor estètic que tenen les dunes, ja que configuren un paisatge singular. Això fa que sigui un element molt ben valorat, que reforça l’atractiu turístic del nostre litoral, on s’hi pot trobar una llarga extensió de platja natural. La seva protecció i posada en valor és una prioritat per a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i per als responsables del Parc Natural.

D’altra banda, les llacunes costaneres salobres com les de la Pletera són molt escasses i, generalment, de poca extensió. Cal tenir en compte que es tracta d’ecosistemes més rics i productius del planeta per la seva gran biodiversitat biològica. Malgrat això, en els darrers 50 anys, a la península ibèrica han desaparegut més del 60%. El motius són diversos, i estan relacionats tant amb el desenvolupament urbanístic, com la seva substitució per zones de conreu o per la creença que eren zones sanitàriament perilloses.

Per tot plegat, la restauració de les maresmes dels sistemes litorals de la Pletera representa una important contribució per a la recuperació d’un dels ecosistemes més valuosos i fràgils del nostre territori.

LP_accessos_2 LP_accessos_1Segueix Life Pletera:
Amb el suport de:
LogoLife_Natura20001
AjuntamentTorroella1
ParcNaturalMontgri1
CatedraEcoLitorals1
GrupoTragsa1
Generalitat1
logoUdG
DiputacioGirona1
FundacionBiodiversidadLogo