Notícies

11/07/2017

Reunió anual del Consell Director del Life Pletera

consedirector17_1Ahir es va reunir el Consell Director del  Life Pletera, l’òrgan de decisió a nivell d’execució econòmica del projecte. Es tracta de l’òrgan rector del projecte i està format per un representant de cada soci i de les entitats cofinançadores: Ajuntament de Torroella de Montgrí, Generalitat de Catalunya–Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter; Empresa de Transformació Agrària (TRAGSA), Universitat de Girona–Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis i Diputació de Girona. Es reuneix almenys un cop l’any i marca les directrius del projecte, aprova pressupostos de les accions previstes i avalua resultats. Per al seguiment del dia a dia, la gestió recau en la Comissió Executiva, que es reuneix, com a mínim, un cop al mes. Està formada per un tècnic de cada soci -com a mínim-, tot i que la seva composició és flexible durant el transcurs del projecte, per tal de poder comptar amb la presència de tècnics externs a la comissió segons les necessitats que vagin apareixent.

A la sessió d’enguany del Consell Director es va fer un repàs de les accions que ja han estat finalitzades, tan a nivell tècnic com a nivell pressupostari, es va acordar la redistribució monetària dels estalvis aconseguits en d’altres accions del projecte i es va fer una estimació de la despesa que resta pendent per executar.

consedirector17_1El projecte Life Pletera entra ja a la fase final de la seva execució, ja que resta aproximadament un any per a la seva finalització. Aquests mesos es realitzarà la retirada i el soterrament de la línia elèctrica i l’adequació d’una xarxa d’itineraris a l’entorn de l’espai. Paral·lelament, s’editarà una publicació de la col·lecció Recerca i Territori, se celebrarà el 8è congrés de la European Pond Conservation Network en el marc del projecte Life Pletera que tractarà sobre la restauració de llacunes costaneres i finalment es realitzarà una exposició dels 4 anys del projecte. A més, es continuarà desenvolupant el programa educatiu, que coordinda el Museu de la Mediterrània.

 Segueix Life Pletera:
Amb el suport de:
LogoLife_Natura20001
AjuntamentTorroella1
ParcNaturalMontgri1
CatedraEcoLitorals1
GrupoTragsa1
Generalitat1
logoUdG
DiputacioGirona1
FundacionBiodiversidadLogo