Notícies

21/07/2015

Reunió del Consell Director, l’òrgan rector del Life Pletera

150721_105125_DSC_0376Aquest matí s’ha reunit el Consell Director del Life Pletera. Es tracta de l’òrgan rector del projecte i està format per un representant de cada soci i de les entitats cofinançadores: Ajuntament de Torroella de Montgrí, Generalitat de Catalunya–Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter; Empresa de Transformació Agrària (TRAGSA), Universitat de Girona–Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis i Diputació de Girona. Aquest consell es reuneix almenys un cop l’any i marca les directrius del projecte, aprova pressupostos de les accions previstes i avalua resultats. Per al seguiment del dia a dia, la gestió recau en la Comissió Executiva, que es reuneix, com a mínim, un cop al mes. Està formada per un tècnic de cada soci -com a mínim-, tot i que la seva composició és flexible durant el transcurs del projecte, per tal de poder comptar amb la presència de tècnics externs a la comissió segons les necessitats que vagin apareixent.

En començar la reunió, s’ha donat la benvinguda a la nova presidenta del Consell Director, Sandra Bartomeus, com a regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de Torroella. Durant la sessió s’han comentat aspectes estratègics pera la futura correcció dels serveis bàsics afectats que estan relacionats directament amb la destinació de tot el material que es tregui durant les obres de restauració. Tanmateix, s’ha acordat poder començar amb les obres de restauració a mitjans de setembre. També, a efectes de cronograma, s’ha constatat que s’ha estat treballant a un bon ritme d’execució de projecte durant el primer any, mentre que la previsió per la següent anualitat és que s’acabi executant prop del 70% del pressupost total, amb la finalització de les obres d’excavació i restauració. Finalment, s’han comentat les diferents oportunitats d’augmentar el cofinançament del projecte des de diferents institucions públiques a les quals es pot optar durant el 2015-2016.Segueix Life Pletera:
Amb el suport de:
LogoLife_Natura20001
AjuntamentTorroella1
ParcNaturalMontgri1
CatedraEcoLitorals1
GrupoTragsa1
Generalitat1
logoUdG
DiputacioGirona1
FundacionBiodiversidadLogo