Notícies

14/10/2015

Tot a punt per iniciar la creació del nou sistema de llacunes de la Pletera

ceccc6e7-e602-4d85-9add-b96131709271En breu iniciarem la fase de més envergadura de les obres del Life Pletera, després que la setmana passada el projecte va obtenir el preceptiu permís ambiental de la Generalitat. Tot i disposar d’un projecte inicial, una part important de la feina desenvolupada durant els primers mesos d’execució del Life Pletera ha consistit en la seva revisió i en l’elaboració del document final, on es concreten, amb tot detall, les actuacions que es portaran a terme per desurbanitzar i restaurar els sistemes litorals de la Pletera. El projecte definitiu ha tingut molt en compte les aportacions fetes per diferents agents del territori. Amb aquesta finalitat, s’ha promogut un procés de consultes per recollir propostes, inquietuds i opinions de persones i col·lectius que s’estimen el territori i treballen per la seva preservació.

La creació del sistema de llacunes és l’acció principal del projecte. Es vol crear un sistema amb plena funcionalitat ecològica, amb zones d’inundació permanent, interconnectades en períodes d’avingudes, però desconnectades en períodes secs, rodejades d’una ampla banda d’inundació temporal o efímera, amb vegetació de maresma associada, i un front dunar ben conservat, que ja s’ha començat a restaurar.

Els treballs, que s’iniciaran de manera imminent, els executarà l’empresa Tragsa, tindran un cost d’1.390.996 euros i un termini d’execució d’entre 6 i 9 mesos. Aquesta actuació consta de dues fases:

  • Retirada del passeig: demolició dels diferents tipus de paviment que actualment hi ha; demolició del mur del passeig; desmuntatge i retirada de la base d’escullera del vial del passeig, i transport dels residus al centre de reciclatge autoritzat o lloc d’ús.
  • Creació de llacunes (tercera banda) i la recuperació de les comunitats de maresma (quarta banda). En el primer cas, es crearà un nou sistema format per tres llacunes d’inundació temporal amb una cota aproximada de 0,30 m, intercalades amb tres llacunes d’inundació permanent amb una cota variable. També es preveu la creació d’una nova llacuna a l’oest de la de Fra Ramon, on actualment es troba una zona d’acumulació de runes. En el segon cas, es recuperarà la banda de saladar construint tres maresmes acabades a tres cotes diferents: maresma nord, maresma central i maresma sud. El total de maresma ocuparà 10,9 hectàrees. Al límit nord de tot el conjunt es formaran tres terrasses a diferents cotes que permetran establir un espai de transició escalonat entre la zona urbana i el sistema de llacunes i maresma. Paral·lelament, es preveu la retirada d’una de les motes existents que confinen la bassa de Fra Ramon, de manera que en períodes d’inundació, l’aigua desguassi cap a la zona de maresma i no quedi estancada a la llacuna.

– Nota de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat: Beneplàcit ambiental per al projecte de restauració dels ecosistemes costaners de la Pletera, a l’Estartit http://goo.gl/d3WPfcSegueix Life Pletera:
Amb el suport de:
LogoLife_Natura20001
AjuntamentTorroella1
ParcNaturalMontgri1
CatedraEcoLitorals1
GrupoTragsa1
Generalitat1
logoUdG
DiputacioGirona1
FundacionBiodiversidadLogo