Notícies

10/02/2015

Visita guiada pels alumnes

Avui ens han visitat els alumnes de la Universitat de Girona (UdG) de l’assignatura ”Impactes sobre el medi natural” que s’imparteix dins del Màster de Canvi Ambiental. L’objectiu d’aquesta assignatura és que els alumnes adquireixin coneixements interdisciplinaris per a l’anàlisi de l’impacte del canvi ambiental sobre el medi natural. Es posa l´èmfasi en les invasions biològiques i les pertorbacions com incendis o destrucció d’hàbitats.
Un dels principals objectius de la sortida és que els alumnes puguin observar i analitzar «in situ» com evolucionen les comunitats vegetals i els ecosistemes, en espais que han sofert de forma severa l’impacte de l’activitat humana, per poder-los comparar amb els que han evolucionat sense els efectes antròpics.

El seu anàlisi s’ha basat en la realització d’inventaris de la vegetació a diversos punts. En alguns el substrat va ser colgat per runa i, en d’altres, on es conserva el substrat original. Amb la diferència de la vegetació localitzada a cadascun, podran fer l’anàlisi dels canvis ambientals que han sorgit arrel del procés d’urbanització d’aquest espai.

La professora i fisiòloga vegetal de la UdG Dolors Verdaguer, que també participa en accions de seguiment científic del projecte Life Pletera, ha aprofitat la temàtica per explicar-los futures accions que es realitzaran a nivell de vegetació en el marc del projectes de desurbanització i restauració dels aiguamolls de la Pletera. Entre aquestes, l’estudi de la capacitat d’absorció de CO2 que actualment té la vegetació de a la zona i la futura capacitat de les espècies un cop s’hagi restaurat l’àrea. Per altra banda, els alumnes també han pogut gaudir de la presència del botànic de la UdG, Joan Font, que ha supervisat els inventaris i ha aprofitat per explicar-los de forma precisa els efectes en la vegetació que tenen les microvariacions topogràfiques en aquests espais tan fràgils.Segueix Life Pletera:
Amb el suport de:
LogoLife_Natura20001
AjuntamentTorroella1
ParcNaturalMontgri1
CatedraEcoLitorals1
GrupoTragsa1
Generalitat1
logoUdG
DiputacioGirona1
FundacionBiodiversidadLogo