Publicacions

Laymans’s report

LaymanLifePletera_ico ico_CAT_p LaymanLifePletera_ico_eng ico_ENG_p layman_ESP ico_ESP_p

Informe final / Informe final / Final report

Pla de conservació post-LIFE / Plan de conservación post-LIFE / After-LIFE Conservation Plan

Documents tècnics / Documentos técnicos / Technical documents

Material pedagògic / Material pedagógico / Educational documents

Fulletó / Folleto / Leaflet / Brochure

Publicacions monogràques / Publicaciones monográficas / Monographic publications

  • Sala i Martí, Pere; Puigbert, Laura; Bretcha, Gemma (eds.)(2018). (Des)fer paisatges. Olot: Observatori del Paisatge de Catalunya; Aigües Ter Llobregat. (Plecs de Paisatge; Reflexions; 6) (CAt) ico_link ico_CAT_p

Articles científics derivats del projecte / Artículos científicos derivados del proyecto / Scientific articles derived from the project

2024

2023

  • HERNÁNDEZ-CARRASCO, D., CUNILLERA-MONTCUSÍ, D., ANTÓN-PARDO, M., CAÑEDO-ARGÜELLES, M., BAS-SILVESTRE, M., COMPTE, J., GASCÓN, S., QUINTANA, X.D. & BOIX, D. 2023. Ecological restoration promotes zooplankton network complexity in Mediterranean coastal lagoons. Restoration Ecology. https://doi.org/10.1111/rec.13920 ico_ENG_p
  • MENCIÓ, A., MADAULA, E., MEREDITH, W., CASAMITJANA, X. & QUINTANA, X.D. 2023. Nitrogen in surface aquifer – Coastal lagoons systems: Analyzing the origin of eutrophication processes. Science of the Total Environment, 871: 161947. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.161947 ico_ENG_p
  • MENCIÓ, A., MADAULA, E., MEREDITH, W., CASAMITJANA, X. & QUINTANA, X.D. 2023. Dataset for analyzing and modelling the eutrophication processes in groundwater-coastal lagoon systems: The La Pletera lagoons case study (NE Spain). Data in Brief, 48: 109197. https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109197 ico_ENG_p
  • CARRASCO-BAREA, L., D. VERDAGUER, M. GISPERT, J. FONT, J. COMPTE, & L. LLORENS, 2023. Carbon Stocks in Vegetation and Soil and Their Relationship with Plant Community Traits in a Mediterranean Non-tidal Salt Marsh. Estuaries and Coasts 46: 376–387. https://doi.org/10.1007/s12237-022-01155-w ico_ENG_p

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2000 – 2014

  • QUINTANA, X.D. & M. MARÍ (eds.). 2004. Els aiguamolls del Baix Ter. In: Papers del Montgrí, 23. Centre Cultural de la Mediterrània, Girona. ico_CAT_p
Segueix Life Pletera:
Amb el suport de:
LogoLife_Natura20001
AjuntamentTorroella1
ParcNaturalMontgri1
CatedraEcoLitorals1
GrupoTragsa1
Generalitat1
logoUdG
DiputacioGirona1
FundacionBiodiversidadLogo